Eurajoki luottaa kehitykseen

Monesti kuulee sanottavan viisauden, että vain muutos on pysyvää. Maailma kehittyy ja niin kehittyvät myös kunnat, jotka ottavat yhä vahvemmin askeleita kohti digitaalisuutta. Eurajoella halutaan olla eturintamassa ottamassa askeleita kohti tulevaisuuden kunnan kehittämistä.

Aktiivinen Eurajoki

Satakunnassa sijaitseva vajaan 10 000 asukkaan Eurajoki tunnistetaan usein paremmin verrattuna muihin saman kokoluokan kuntiin Suomessa. Eikä suotta, sillä voidaanhan Eurajokea pitää maamme energiakeskuksena siellä toimivan Olkiluodon myötä. Energiatuotanto on tuonut kuntaan mukanaan kansainvälisiä tuulahduksia, mutta myös taloudellista vakautta. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi kunnan liikunta-, kulttuuri- ja järjestötoiminnassa.

Vapaa-ajan palveluiden tarkoituksena on luoda kunnan asukkaille ja heidän perheilleen miellyttävä asuinympäristö, jossa riittää tekemistä myös töiden ulkopuolella. Pari vuotta sitten Luvian kanssa solmitun kuntaliitoksen myötä alueelta löytyy tällä hetkellä muun muassa kaksi jäähallia, tenniskenttiä, pesäpallokenttiä, sekä tekonurmialue. Tämän lisäksi eräs huomionarvoinen asia on se, että Eurajoelta jokaisen alakoulun pihasta löytyy pelailun mahdollistava ministadion. Kunnan hyvän tilanteen vahvistaa myös vapaa-ajan palvelupäällikkönä toimiva Jarmo Olli.

  • Meillä Eurajoella on hyvä tilanne ulkoliikuntapaikkojen suhteen. Tällä hetkellä haaveissa on myös yksi isompi liikuntasali Eurajoen alueelle.

Vapaa-ajan palvelupäällikkönä Olli on myös henkilö, joka omalta osaltaan vastaa laajasti kunnan seura- ja järjestötoiminnasta. Pari vuotta sitten tapahtunut kuntaliitos Luvian kanssa on luonnollisesti kasvattanut myös vastuualueella toimivien seurojen ja järjestöjen määrää. Vuonna 2018 avustushakemuksia vastaanotettiin seuroilta ja järjestöiltä yhteensä noin 70.

Hakemusten prosessointi ja arviointi vaativat aina aikaa. Kehittyvänä ja aktiivisena kuntana Eurajoki päätti tehostaa hakemusten käsittelyä Avustusverkko-järjestelmällä, joka on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.

  • Pyrimme olemaan ajan hermolla ja etunenässä mitä tulee kehitykseen. Avustusverkon käyttöönotto ja kunnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Avustusprosessit osana kunnan arkea

Ennen kunnan hallinnoimat toiminta- ja kohdeavustukset jaettiin erillisinä, mutta nykyisin avustukset jaetaan kerran vuodessa toiminta-avustuksina. Tänä vuonna Avustusverkkoa käytetään Eurajoella liikuntaseurojen hakemuksiin, mutta seuraavana vuonna järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös kulttuuri- ja yhdistyspuolelle. Hakemuspohjaa luonnostellaan parhaillaan, jotta se olisi valmiina ensi vuoden hakukierrokselle.

Avustusverkkoa käyttämällä kunta pystyy parhaimmillaan hoitamaan kaikki hakemusprosessit samassa järjestelmässä, joka vähentää erilaisten ohjausjärjestelmien päällekkäisyyksiä ja tehostaa toimintaa. Missä asioissa Avustusverkon hyödyt sitten tulevat parhaiten esille?

  • Dokumentoinnissa. Hakuprosessi on selkeä ja päätöksistä saadaan järjestelmän kautta koonnit ja vertailu edellisiin vuosiin helpottuu. Hakemusten määrän kasvaessa sähköinen järjestelmä helpottaa aina toimintaa, eivätkä yksittäiset paperit huku työpöydälle ja jää vahingossa huomioimatta.

Eurajoki otti Avustusverkon käyttöön vuoden 2019 alussa ja kunnassa ollaan oltu tyytyväisiä järjestelmään ja sen avaukseen.

  • Järjestelmän koulutus oli onnistunut tapahtuma ja hiljaisuus on yleensä merkki siitä, että asioihin ollaan tyytyväisiä, naurahtaa Olli.

Myös Eurajoella järjestelmään tottuminen vei alussa oman aikansa, mutta kun asiat kerran ottaa haltuun, on käyttö selkeää ja yksinkertaista. Lisäksi Avustusverkon tukipalvelu on aina kunnan käytettävissä, mikäli kysyttävää herää.

Energiakunta Eurajoella katsotaan kaikilla tavalla luottavaisina tulevaisuuteen. Kunnan vakaa talous mahdollistaa palveluiden tarjoamisen ja niiden entistä kattavamman kehittämisen kuntalaisille. Kaikesta voi aistia, että Eurajoella selkeästi luotetaan kehityksen positiivisiin tuuliin.

e-01

Lue muita Avustusverkon asiakastarinoita

Eurajoki luottaa kehitykseen

Monesti kuulee sanottavan viisauden, että vain muutos on pysyvää. Maailma kehittyy ja niin kehittyvät myös kunnat, jotka ottavat yhä vahvemmin askeleita kohti digitaalisuutta. Eurajoella halutaan olla eturintamassa ottamassa askeleita kohti tulevaisuuden kunnan kehittämistä.

Lue lisää