Katrina mukana rakentamassa tulevaisuuden seurakuntia

Tulevaisuuden seurakunta tarjoaa yhä enemmän kanavia digitaalisen vuorovaikutuksen rakentamiseen seurakuntalaisten kanssa. Millaiselta kehitysprosessi näyttäytyy ohjelmistokehittäjän silmin ja millaisia tulevaisuudennäkymiä on odotettavissa?

Nykyisin kuulee usein puhuttavan digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta eri yhteisöihin ja organisaatioihin. Aihe on ajankohtainen myös seurakunnille ja oikein johdettuna se tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia. Ohjelmiston tuottajana meidän vastuullamme on rakentaa toimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka perustuvat seurakuntien näkemyksiin tulevasta. Mutta me emme ole kehitysprosessin kanssa yksin.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä seurakuntien kanssa ja saamme kehitysideoita yli 9000 Katrina-käyttäjältä. Näin varmistamme tulevaisuudessa oikeiden ratkaisujen tuottamisen oikealla aikataululla, tarjoten parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun seurakunnille. Yhteistyötä painottava ohjelmistokehitys on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ja sen ansiosta myös suuret seurakuntayhtymät valitsevat yhä useammin Katrinan tulevaisuuden kumppanikseen. Miltä mainittu kehitysyhteistyö sitten näyttäytyy käytännössä?

Ajankohtaiseksi esimerkiksi voimme nostaa Tampereen seurakuntayhtymän, jonka kanssa teemme tällä hetkellä yhteistyötä seurakuntalaisille suunnatun sähköisen tuoteperheen kehityksessä. Uusi Katrina Asiointi -lisäosa painottaa käytön sujuvuutta ja helppoa saavutettavuutta seurakuntalaisen näkökulmasta, hänen asioidessaan seurakunnan kanssa. Lisäosa tullaan näillä näkymin julkaisemaan vuoden 2020 aikana.

Katrina Asiointi tulee olemaan ensimmäinen askel uusien seurakunnan ja seurakuntalaisten välisten kohtaamispaikkojen kehittämisessä. Tulevaisuuden kehityslistalla ovat esimerkiksi Katrina-mobiilisovellukset, joiden avulla seurakuntalainen pääsee asioimaan sujuvasti myös mobiilisti.

Tulevat mobiilisovellukset mahdollistavat Katrina Asioinnin palvelut myös mobiilin puolella. Lisäksi liuta muita toimintoja mahdollistuu käytettäväksi mobiilin puolella. Tulevat kehitysaskeleet tarjoavat seurakunnille työkaluja, joiden avulla seurakuntalaiset pystytään kohtaamaan nykyisin suosituissa kanavissa yhä vahvemmin. Yhteistyö on voimaa, myös tulevaisuuden toimintamallien kehittämisessä.

Kategoriat