Asiointi

Asiointi –järjestelmällä seurakunnan tarjoamat sähköiset palvelut ovat asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Asioinnin avulla seurakunta pystyy tarjoamaan asiakkailleen nykyaikaisen ja kätevän tavan asioida kanssaan.

Katrina ASIOINTI

 

Katrina Asiointi on monipuolinen ja seurakunnan omiin tarpeisiin ketterästi muotoutuva sähköisen asioinnin järjestelmä, joka julkaistiin alkuvuodesta 2021. Asiointi mahdollistaa seurakuntalaisten asioinnin seurakunnan kanssa hänelle sopivana ajankohtana sähköisen palveluportaalin avulla.

Asiointi portaalissa seurakunta voi itse määrittää millaiset palvelutyypit se asiakkailleen saataville luo (esim. kaste- ja vihkivaraukset, diakonian ajanvaraus, tilojen varaukset). Laajojen asetusten kautta puolestaan palvelutyyppikohtaisesti voidaan määrittää kuinka palvelutyypit toimivat – ja kulkevatko varaukset seurakunnan Katrinaan alustaviksi tai suoraan vahvistetuiksi varauksiksi.

Asiointi-portaali on aidosti responsiivinen. Tarkoittaen sen olevan käytettävissä niin tietokoneella kuin erilaisilla mobiililaitteilla (älypuhelimet, tabletit).

LYHYESTI

  • Katrinaan liitettävällä Asiointi-järjestelmällä seurakuntalaiset voivat toteuttaa mm. kirkollisten toimitusten varauksia sekä tehdä tilavarauksia.
  • Järjestelmän hallinta tapahtuu seurakunnan Katrinassa määritettävillä asetuksilla.
  • Katrina Asiointi-portaalin käyttäjiltä voidaan asetuksien avulla edellyttää henkilötunnistautumista ennen kuin he pääsevät tekemään varauksia (Asiointi-pakettiin kuuluva Vahva tunnistautuminen).
  • Järjestelmä voidaan aktivoida käyttöön aluekohtaisilla asetusmäärityksillä (Vrt. seurakuntayhtymät tai hallinnollisesti yksi seurakunta usean kunnan alueella).
  • Tällöin asetuksista voidaan määrittää voiko tunnistautunut seurakuntalainen varata vain alueensa tiloja ja työntekijöitä, vai tapahtuuko valinnat vapaasti kaikista alueista.

Katrina Asiointiin kannattaa tutustua seurakuntakohtaisen etäesittelyn avulla, jossa parhaiten hahmottuu sen tuomat mahdollisuudet mukauttaa Asiointi palvelemaan juuri oman seurakuntanne tarpeita.

Lisäkysymysten tai esittelyn sopimiseksi voitte olla yhteydessä myynti.katrina@vitecsoftware.com