Intranet

Intranet-lisäosa on dokumenttien ja tiedostojen yhteinen säilytyspaikka, jonka  avulla seurakunnan sisäinen tiedotus saadaan kerralla kuntoon. Siinä voi myös määrittää kansio- ja dokumenttikohtaiset oikeudet käyttäjille.

Intranetiin on helppo lisätä erilaisten työryhmien ja kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, sisäisiä ohjeita ja tiedotteita tai vaikkapa valokuvia seurakunnan tapahtumista.

Intranetiä voi käyttää myös tiedostojen keruupaikkana. Kun työntekijöiden on aika antaa esimerkiksi toimintasuunnitelma, he voivat palauttaa suunnitelman sähköisenä Intranetiin. Näin kaikkien suunnitelmat ovat keskitetysti saatavilla, eikä niitä tarvitse etsiä.

Lisätiedot

  • Intranetiin on helppo lisätä muistiot, esityslistat, pöytäkirjat ym. materiaali, joista on tiedotettava muutenkin kaikille työntekijöille.
  • Intranetiin voit lisätä myös käytössä olevat lomake- ja kirjepohjat, työntekijöiden lomalistat, ym. materiaali, josta on hyötyä kaikille työntekijöille heidän työssään.