Kyrkogård

Katrinan tuoteperheeseen kuuluu myös hautatoimen järjestelmä, Katrina Kyrkogård.

Kyrkogård -ohjelman ansiosta hautausten, karttojen, hoitotilausten, työtehtävien ja asiakkaiden tiedot ovat näppärästi työntekijöiden saatavilla.

Katrina Kyrkogård -hautarekisterijärjestelmään voidaan tallentaa tiedot hautausmaista, hautapaikoista sekä haudoista. Karttasovelluksen avulla paikannat tarkasti etsimäsi hautapaikan sijainnin digitaaliselta kartalta.

Hautakohtaisesti tallennettavissa olevat hoitotilaukset voidaan koordinoida työntekijöille ohjelmasta tulostettavissa olevalla työlistauksella. Ohjelmaan on mahdollista luoda uusia sopimustyyppejä – mukauttaen ohjelmaan seurakunnassa jo käytössä olevat sopimustyypit.

Sopimuksesta voidaan tulostaa yksittäinen lasku – tai ottaa tuloste isommasta määrästä laskuja. Kunkin haudan osalta lähetettyjen laskujen ja saapuneiden maksusuoritusten listaus on nähtävillä heti hautakortilla.

Maksun saapuessa seurakunnan tilille, reskontratieto laskulle päivittyy automaattisesti, mikäli seurakunnalla on käytössään myös laskutuksen rajapinnat Kipan suuntaan. Myös manuaalinen maksujen kuittaus on mahdollista ohjelmassa.

Katrina Kyrkogårdin avulla voidaan toimittaa hautojen hoidon tarjouslaskut. Toimitustapavaihtoehtoja on useita, kun käytössä on Katrinan laskutusrajapinta.

Monipuoliset viestinnän työkalut helpottavat erilaisten viestien lähettämistä. Ohjelmaan on mahdollista luoda esimerkiksi omia kirjepohjia. Hautaohjelman massaviestitoiminto auttaa lähettämään tiedon asiakkaille esim. kaikista hautapaikoista, joissa hautakivi on kallellaan tai haudan hallinta-aika on päättymässä.

Kaikista lähetetyistä kirjeistä ja otetuista listauksista muodostuu automaattinen lokimerkintä hautakortille, jolloin eri työntekijät pystyvät helposti tarkistamaan, mitä viestintää hautaan liittyen on tehty.

Tehokkaat hakutoiminnot auttavat löytämään ohjelmasta esim. etsittävät asiakkaat, hautapaikkaan kohdistetut laskut tai hautapaikan kartalta. Monipuolinen raporttityökalu mahdollistaa erilaisten listausten ottamisen ohjelmasta sekä hautakirjaan että haudanhoitoon liittyen.

 

Hautarekisteritoiminnot

 • Vainajan hautaustietojen tallennus
 • Hautojen, uurna- ja muistolehtojen tietojen käsittely
 • Sopimusten seuranta
 • Automaattiset lokitiedostot
 • Syvähaku
 • Mahdollisuus linkittää rekisteri hautakarttaan
 • Kuvien ja dokumenttien lataaminen suoraan hautakirjan yhteyteen

 

Hautojen hoidon toiminnot

 • Työmääräykset, joissa on automaattinen karttainfo
 • Kattavat tarjous-, laskutus- ja maksuseurantatoiminnot
 • Asetuksissa määritetään käytettävät sopimustyypit hautojen hoidolle
 • Voimassaolevien ja päättyvien sopimusten raportointi
 • Raportit sopimuksiin liittyvistä suorituksista ja veloista
 • Reskontratiedot valitulta ajalta
 • Viestintätoiminnot haudanhoitopalveluita varten
 • Hoitosopimuksen saldon hallinta
 • Työmääräysten hallinta
 • Tuotteiden varastomäärien hallinta
 • Hauta- ja muistokirjetulostukset

 

Tarjous-, Laskutus- ja maksuseurantatoiminnot

 • Reskontra on sisällytetty ohjelmaan
 • Maksuaineiston koonti kirjanpitoon vientiä varten
 • Viitelaskutus mahdollisuus
 • Useita laskutustapavaihtoehtoja Katrina-laskutusrajapinnalla
 • Katrinaan liitetyt Kipan rajapinnat käytettävissä
  • Myyntireskontrarajapinta
  • Maksupäiväpalauterajapinta
  • Kirjanpitorajapinta

 

Karttasovellus

 • Kartanlukumahdollisuus GPS:n avulla mobiilisti
 • Hautapaikkojen merkintä karttaan löytämisen helpottamiseksi
 • Puistopalvelutöiden merkitseminen karttaan

 

Personointi asetuksilla

 • Lisää omat kirjepohjat joukkolähetysten toimittamista varten
 • Tuoterekisterin määrittely ja hallinta, esim. tuotteiden hinnan prosentuaalinen muutos

 

Monipuoliset raportit

 • Ohjelmassa on saatavissa raportteja valinnan mukaan hautausmaittain sekä tarkentaen haluttuun osaan tai lohkoon mm. vapaat tai vapautumassa olevat haudat
 • Raportteja voidaan luoda myös hautaoikeuksien mukaan, hoitosopimuksittain, yhteenvedot sopimuksista jne.