Katrina Rajapinnat

Katrinan rajapinnat helpottavat tiedon siirtoa ja vaihtoa eri järjestelmien välillä.

Katrina Verkkomaksu

Katrinan Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen yhteydessä ilmoittautuja voi samalla maksaa osallistumismaksun tapahtumaan verkkomaksun avulla. Verkkomaksaminen hoidetaan joko Checkout tai Paytrail palveluntarjoajan kautta. Katso video Katrina Ilmoittautumisesta ja Verkkomaksusta.

 

KIRKKO-verkko

Ohjelmien käyttö KIRKKO-verkon sisällä luo ohjelman käyttöön tietoturvalisän. Ohjelmiin on pääsy vain KIRKKO-verkkoon liitetyltä tietokoneelta.

Esimerkiksi Diakonia-ohjelma voidaan määrittää KIRKKO-verkon sisällä käytettäväksi, vaikka muu Katrina olisikin julkisessa verkossa käytettävä.

 

Kirjuri

Rippikouluilmoittautumisten yhteydessä tiedot rippikouluun osallistuvista nuorista voidaan siirtää suoraan Kirjuriin, kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään. Siirron avulla vältytään tietojen uudelleen syöttämiseltä Kirjurin puolelle.

Diakoniaohjelmaan voidaan hakea Kirjurista asiakkaina olevien yhteystietoja ja/tai perhesuhderaportteja.

 

Kipa

Diakoniassa on mahdollista lähettää avustuksena maksettavia asiakkaiden laskuja suoraan Kirkon palvelukeskukseen Kipaan (Basware-rajapinta).

Lomalistamerkintöjen ja tehtyjen työtuntien kirjausten vieminen Populus -järjestelmään.

SAP-maksuaineistorajapinta Verkkomaksu-lisäosalle.

 

Status

Katrinan Ilmoittautumisesta on mahdollista siirtää laskutustietoja Statukseen. Laskutusaineisto muodostuu tekstimuotoisena siirtotiedostona omalle koneelle, josta tiedot haetaan Statukseen.

 

Rajapinnat julkaisujärjestelmiin

Katrina www-moduulin avulla on mahdollista viedä seurakunnan tapahtumatiedot suoraan seurakunnan nettisivuille.

WWW-moduulin oma Lukkari-rajapinta on räätälöidysti suoraan Lukkari-julkaisujärjestelmää rakennettu rajapinta.

 

Active Directory
Mahdollistaa kirjautumisen Katrinaan samoilla tunnuksilla, joilla työntekijät kirjautuvat koneilleen! Vähennä salasanojen määrää ja helpota päivittäisiä rutiineja. Tunnus- ja salasanaparilla kirjautuja todennetaan tällöin AD-palvelimen kautta. Kirjautuminen on mahdollista esim. z- ja za-tunnuksilla julkisen internetin puolelta sekä KIRKKO-verkon puolelta. Käyttöönotto on nopeaa ja selkeää. Kaikki kirjautumisliikenne on salattua.

Kytkettävissä käyttäjäkohtaisesti päälle/pois, eli myös AD:n ulkopuolisia henkilöitä voi käsitellä Katrinassa samaan tapaan kuin ennenkin.

Kirjauduttaessa Katrinaan AD-palvelimen kautta, päivittää Katrina kirjautujan yhteystiedot AD:sta tulevien tietojen mukaisesti. Päivittyvät tiedot ovat nimi, puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka ja -numero sekä sähköpostiosoite. Näiden ylläpidosta ja ajantasaisuudesta ei siis tarvitse huolehtia enää Katrinan osalta.

 

SSO (Single Sign-On)

SSO mahdollistaa Katrina-käyttäjien kirjautua KIRKKO-verkkoon liitetyillä Windows PC:llä suoraan Katrinaan. Käyttäjä tunnistetaan hänen kirjauduttuaan Windowsiin omilla tunnuksillaan. Mahdollisuus käyttää Katrinaa henkilökohtaisilla z-tunnuksilla kirjauduttaessa Katrinaan laitteilla, jotka eivät ole liitettynä KIRKKO-verkkoon.

Suurena hyötynä on tunnusten ja salasanojen yhtenäistäminen, sekä Katrinan välitön avaaminen KIRKKO-verkossa työskenneltäessä.