Tuntisuunnittelu ja -kirjaus

Helpota työvuorosuunnittelua ja työntekijöiden tuntien kirjaamista. Lisäosan avulla työaikojen ja korvausten laskenta hoituu automaattisesti ohjelmiston kautta.

Tuntisuunnittelun pohjana näkyvät työntekijälle suunnitellut vapaapäivät ja loma-ajat. Tuntisuunnitelma on helppo laatia näkymässä, jossa useiden työntekijöiden suunnitelma näkyy rinnakkain. Suunnitelmaa tehtäessä voidaan työntekijöitä tarkastella myös yksittäin tai työryhmittäin. Tehty tuntisuunnitelma tulee näkyviin työntekijän henkilökalenteriin.

Mikäli tehty tuntisuunnitelma on toteutunut juuri samanlaisena, on suunnitelma mahdollista siirtää toteutuneeksi yhdellä hiiren klikkauksella. Toteutuneiden työtuntien perusteella ohjelma hoitaa työaikojen ja korvausten laskennan. Työntekijäkohtaisesti on valittavissa, lasketaanko korvaukset aikana vai rahana.

Työaikojen kirjaus onnistuu reaaliaikaisesti mobiilisovelluksen kautta. Työntekijä kirjaa itsensä aamulla töihin saapuneeksi, merkitsee ruokatauon pituuden ja päivän päätteeksi kirjaa työpäivän päättyneeksi. Tiedot siirtyvät Katrinan tuntikirjaukseen, jossa ohjelma suorittaa laskennan. Mobiilisovelluksen kautta on mahdollista tallentaa myös paikkatieto sen mukaan, missä puhelin on kirjaushetkellä sijainnut.

Lisätietoja

  • Ohjelmassa on valittavissa, minkä työaikajärjestelmän mukaan kunkin työntekijän työaika lasketaan
  • Esimies suunnittelee alaistensa työajat. Mahdollisuus rajata kenen tunteja esimies suunnittelee. Suunnitellut työajat näkyvät työntekijöiden henkilökalenterissa.
  • Asetuksista voidaan asettaa päälle tuntisuunnitelman julkaisu, jolloin suunnitelma näkyy työntekijän kalenterissa vasta, kun esimies sen julkaisee.
  • Työntekijä kirjaa toteutuneet tunnit joko suoraan Katrinaan tai mobiilisovelluksen kautta.
  • Valittavissa myös mahdollisuus, että työntekijä lukitsee toteutuneet työtunnit työjakson päätyttyä ja lähettää asiasta viestin esimiehelleen.
  • Ohjelma hoitaa puolestasi tuntien laskennan!
  • Tuntikirjauksesta voi tulostaa raportin palkanlaskentaan.
  • Mahdollista merkitä ylityökertymä, leirityö tai sairausloman sattuessa työaikaan hyväksi luettavien tuntien määrä.