Viranhaltijapäätökset

Kaikkien viranhaltijapäätösten hallinnointi yhdessä paikassa, alusta loppuun asti.

Kaikki ohjelman käyttäjät voivat tehdä esityksiä. Tällöin esim. työntekijä voi anoa virkavapaata sairauslomaa varten suoraan ohjelman kautta. Kun työntekijä valitsee henkilön, joka antaa lausunnon, lähtee lausunnon antajalle automaattinen viesti, joka kertoo hänelle odottavasta lausunnosta. Kun lausunto on annettu, lähtee taas päätöksen tekijälle automaattinen viesti odottavasta päätöksestä.

Jo varauksen yhteydessä voi syntyä tarve tehdä viranhaltijapäätös esim. alennetusta tilavuokrasta, tällöin esitys voidaan tehdä suoraan varauksesta. Jos esitys tehdään varauksesta, tulevat varauksen perustiedot automaattisesti esitykseen mukaan. Esitykseen voidaan liittää liitetiedostoja.

Ohjelmisto kattaa koko viranhaltijapäätöksen laatimisketjun: esitys - lausunnon antaminen - päätöksen tekeminen - tiedonanto.

Tuki oikaisuvaatimuksille

Ohjelman asetuksissa ylläpidetään muutoksenhakukiellon sekä oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen tekstejä. Päätöstä tehtäessä esim. oikaisuvaatimus on helposti liitettävissä päätökseen. Tiedoksianto päätöksestä on mahdollista kaikille Katrina käyttäjille tai Sidosryhmärekisteriin tallennetuille henkilöille.

Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila kertoo heidän kokemuksistaan Viranhaltijapäätösten osalta:

”Viranhaltijapäätökset lisäosan kautta kaikki päätöksiin liittyvä dokumentointi on nyt yhdessä paikassa. Käyttöönotto sujui hyvin ja ohjelmaa on kaiken aikaa kehitetty. Esityksen ja päätöksen teko on nopeutunut, koska esityksen voi tehdä mistä ja milloin vain.

Tieto esimerkiksi vapaapäivien siirroista ja lomapäivistä toimii nyt nopeasti työntekijältä esimiehelle ja sitä kautta palkanlaskentaan.”

Lisätiedot

  • Päätösten numerointi on mahdollista saada arkistonmuodostussuunnitelman aihealueiden mukaiseksi.
  • Jokaisesta päätöksen muokkauskohdasta jää päätökseen merkintä.
  • Raporttisivulla on mahdollista listata erilaisilla hakuehdoilla tehtyjä päätöksiä.
  • Raporteista mahdollisuus tulostaa esim. talouspäällikön tekemien päätösten listaus kirkkoneuvostoon.